Escola Matinera

A l’escola Matinera hi trobareu a na Magda i na Glòria que cuidaran dels vostres fills/es de 7:30 fins a les 8:30h que comença l’horari lectiu.

Recordam que l’horari d’entrada és de 7:30 a 8:15h per la entrada del pati de Vives Llull.

Quan arribeu amb el vostre fill a l’escola hi trobareu una monitora que l’acompanyarà a la porxada o al gimnàs segons el temps que faci ( per recomenació sanitària ). Disposam de gel per fer net les mans cada vegada que entrin i surtin. També es desinfectaran totes les joguines després d’emprar-se i seran guardades dins un armari amb clau.

Ens assegurarem que es mantengui la distància mínima de 2m. de seguretat entre classes i de 1,5m. entre fiets de sa mateixa classe.

També és obligatori ( per compliment de la normativa ) que els pares es comprometin a deixar els nens sense febre i que portin una mascareta durant l’hora d’escola matinera. També hauran de portar un bòtil d’aigua i estoig amb pintures (perquè no es poden compartir).

Intentarem que l’activitat de l’escola matinera sigui el més lúdica possible.

Als fillets més petits (infantil) se’ls acompanya a l’aula, mentre que els de primària “pugen” sols a classe (mentre se’ls vigila).