Suport a l’Escola

És evident i necessari el suport a l’escola i la col·laboració en els àmbits educatius i pedagògics del centre per part de l’APIMA. Teixir estratègies comunes, dinamitzar aquesta comunitat educativa en tots els seus àmbits i intentar una màxima implicació de tots els actors que hi intervenen : personal docent, de serveis, alumnat i famílies dels alumnes. I tot açò dins un “recipient” estructural que és el centre.

L’APIMA es proposa recolzar les línies d’actuació que es plantegin en la mesura de les seves possibilitats : adopció de programes educatius transversals, augment de la participació per part de les famílies, millores i petites adquisions de material didàctic, etc.

Tradicionalment, l’APIMA organitza la festa de Carnaval i ajuda al centre en la festa de final de curs.

D’altra banda, abans de l’inici de curs 2020-2021 s’ha col·laborat amb la donació de productes necessaris per implementar el Pla de Contingència i s’ha garantit les mesures de seguretat estipulades amb el canvi de taules dobles de les aules de 1r i 2n curs.

Així mateix, esperem durant el curs, poder recollir les demandes del professorat quan a la implicació de les famílies en projectes educatius i/o la provisió de nou material didàctic.